HỒ HÙNG ANH - NGƯỜI LÃNH ĐẠO ẤN TƯỢNG CỦA TECHCOMBANK

Quản Trị Viên 03-10-2023 1990 0

CAO THỊ NGỌC DUNG - NỮ DOANH NHÂN TÀI NĂNG TRONG LĨNH VỰC VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ

Quản Trị Viên 02-10-2023 2832 0

BÙI THÀNH NHƠN - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN NOVALAND

Quản Trị Viên 02-10-2023 3348 0

TRẦN ĐÌNH LONG - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT 

Quản Trị Viên 30-09-2023 3385 0

LÊ HỒNG THUỶ TIÊN - TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN LIÊN THÁI BÌNH DƯƠNG

Quản Trị Viên 27-09-2023 3082 0

TRẦN BÁ DƯƠNG - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI

Quản Trị Viên 27-09-2023 329 0

NGUYỄN ĐĂNG QUANG - CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN MASAN 

Quản Trị Viên 26-09-2023 1535 0

ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ - CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN

Quản Trị Viên 26-09-2023 1672 0

ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC - CHỦ TỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI (HAG)

Quản Trị Viên 26-09-2023 1690 0

PHẠM NHẬT VƯỢNG - CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN VINGROUP

Quản Trị Viên 26-09-2023 1683 0